Jak mazat pedály jízdního kola s mastnotou

Mazání je důležité pro mnoho funkcí na kole. Pomáhá při přemisťování kovových částí proti sobě navzájem, aniž by vytvářely vysoký zvuk nebo pokřivený kov. Pedály nevyžadují maziva ani mazání v rozsahu, v jakém by řetězec motocyklů nebo převodovky byly, protože tyto díly jsou drahé a velmi složité na výměnu. Ale nečistoty, písek a prach se mohou spiknout, aby opotřebovávaly závitky na pedálech, což znesnadňuje hladší pedál a zkracuje životnost těchto dílů. Z tohoto důvodu je moudré mazat pedály několikrát za rok.

Sejměte pedál z ramena kliky pomocí klíče. Většinu pedálů lze odstranit uvolněním matice na vnitřní straně pedálu – nastavitelný klíč funguje dobře a mnoho z těchto matic je o velikosti 15 mm. Některé pedály však vyžadují šestihranný klíč a uvolní se tak, že umístí klíč Allen do šestihranného otvoru na vnějším konci pedálu. Plně odšroubujte pedál z ramena kliky a vyjměte jej.

Očistěte závity pedálu na rameni kliky čistou látkou nebo hadříkem. Nejlepší je, abyste těsně zatlačili a sledovali závity pedálu kolem ramena klikového klíče, abyste mohli nejlépe vyčistit drážky. Poté utřete vnější část pedálu, včetně vstupního bodu pro rameno kliky.

Na pedálové závity naneste liberální vrstvu maziva. Když je pedál nahrazen na závitech pedálu, rotační pohyb rozptýlí tuku v interiéru pedálu. Je lepší použít spíše velké množství maziva, než malou dávku, aby se zajistilo, že mastnota dosáhne úplně uvnitř pedálu – nadbytečné mazivo bude používat pedál.

Natočte pedál zpět na závity pedálu ramena kliky. Pokud se obáváte, že se mazička dostane po celé ploše pedálu, můžete ho znovu odšroubovat a vyměnit za účelem rozptýlení maziva.

Pedál pevně utáhněte stejným způsobem, jak je uvolňujete klíčem a otáčíte se doprava a nikoli nalevo.