Jak rekalibrovat nordictrack 2500 naklonění

Jednou z výhod chůze nebo běhu na běžeckém pásu je možnost nastavení sklonu. Můžete zkusit trochu stoupat, abyste kompenzovali nedostatek odporu větru, zdvihněte jej výše, abyste simulovali chůzi na kopci nebo změnili sklon v rámci tréninku. Pokud funkce sklonu na vašem běžeckém trenažéru NordicTrack 2500 nefunguje, měli byste být schopni zařízení znovu kalibrovat během několika sekund.

Vložte klíč do zařízení. Klíčenka je umístěna na spodní části konzoly, pod tlačítky start a stop.

Stiskněte libovolné ze sklonových tlačítek a vyjměte klíč ze stroje, když se mění sklon. Několik sekund pozastavte a potom vložte klíč zpět do slotu.

Počkejte, jak se běžecký trenažér automaticky posune na nejvyšší možný sklon a pak se snižuje na nejnižší úroveň. Treadmill by nyní měl být znovu kalibrován.